Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov, optimizacije procesnih izboljšav.