Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

slo / Turizem

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma (NOO nastanitvene kapacitete)

Objavil/a Ekipa Vouk

Dne 28. septembra 2022

Razpisovalec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
Datum objave: 27.09.2022
Rok za oddajo: 27.03.2023 in 29.05.2023.
Višina sofinanciranja: 15-70%

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbujanje investicij v trajnostni razvoj nastanitvene infrastrukture za dosego dviga kakovosti infrastrukture in storitev višje kakovosti za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.
Cilji javnega razpisa so:
– trdno pozicioniranje na mestu vodilne države na področju okoljske trajnosti,
– dvig dodane vrednosti v turizmu s trajnostnim razvojem turistične ponudbe v turizem višje dodane vrednosti.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa se deli na dva sklopa:

SKLOP 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oz. rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5 – zvezdic; v nadaljevanju: * oz. 3-4 jabolka).
SKLOP 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (t.j. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3-5* oz. 3-4 jabolka).

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:
– hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 20 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 30 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;
– penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 10 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;
– turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;
– kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;
– glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Predmet sofinanciranja v okviru obeh sklopov (sklop 1 in sklop 2) bodo zgolj investicije, ki bodo usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve in bodo vplivale na povečanje energetske učinkovitosti nastanitvenih obratov ter tiste, ki bodo hkrati upravljanje, trženje in informiranje turistov o svoji ponudbi nadgradile z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s katero bo zagotovljena kvalitetna uporabniška izkušnja.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, z najmanj enim zaposlenim na dan oddaje vloge. Prijavitelj je lahko organiziran kot gospodarska družba, samostojni podjetniki posameznika in fizična oseba, ki so nosilec dopolnilne dejavnosti Turizem na kmetiji.

Prijavitelj mora imeti registrirano eno od naslednjih dejavnosti:
– SKD I55.100 – Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
– SKD I55.202 – Turistične kmetije s sobami,
– SKD I55.300 – Dejavnost avtokampov, taborov.

UPRAVIČENI STROŠKI

V okviru javnega razpisa se lahko uveljavlja naslednje kategorije upravičenih stroškov:
– Stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva (vključno z morebitnimi stroški naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije),
– Stroški investicij v neopredmetena osnovna sredstva,
– Stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Popolne rekonstrukcije ali novogradnje hotelov, motelov, penzionov, gostišč, turističnih kmetij, kampov in glampingov.

Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic – v nadaljevanju * oziroma 3–4 jabolka).
Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5* oziroma 3–4 jabolka).
Načrtovana vrednost investicije mora znašati najmanj 300.000,00 EUR ter največ 1.100.000,00 EUR za popolne prenove oz. rekonstrukcije (sklop 1) ter 1.800.000,00 EUR za novogradnje (sklop 2).

VIŠINA SOFINANCIRANJA

Sofinanciranje je odvisno od velikosti podjetja prijavitelja in lokacije, na kateri bo izvedena investicija.

Javni razpisi

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}