Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

slo

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021).

Objavil/a Ekipa Vouk

Dne 25. novembra 2022

Razpisovalec:  Ministrstvo za infrastrukturo

Datum objave: 30.4.2021

Rok za oddajo: 13.1.2023

Višina sofinanciranja: 20%

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je dodelitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije, kar vključuje tudi nakup in vgradnjo tovrstnih naprav za namen samooskrbe z električno energijo ter hranilnikov energije (v nadaljevanju: operacija). Finančne spodbude se dodeljujejo kot državne pomoči in so namenjene nakupu in vgradnji naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije.

UPRAVIČENCI

Prijavitelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

UPRAVIČENI STROŠKI  

– nakup in vgradnja naprave za pridobivanje električne energije z izrabo sončne energije,

– nakup in vgradnja hranilnika energije,

– pripadajoča električna inštalacija in oprema,

– priprava in izvedba obrtniških in instalacijskih del,

– strokovni nadzor v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

VIŠINA SOFINANCIRANJA

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije, vendar ne več kot 200,00 EUR na 1 kW instalirane nazivne električne moči.

Javni razpisi

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}