Odredbe i uvjeti

Vouk d.o.o.  je posvećen zaštiti Vaše privatnosti. Kontaktirajte nas ako imate bilo kakva pitanja ili probleme u vezi s korištenjem Vaših osobnih podataka i rado ćemo Vam pomoći. Korištenjem ove Web stranice i/ili naših usluga dajete suglasnost, da se vaši
osobni podaci obrade na način koji je opisan u ovim Pravilima privatnosti.

1. Definicije
Osobni podaci – svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati.
Obrada – svaka radnja ili skup radnji izvršenih na Osobnim podacima ili skupu osobnih podataka.
Nositelj podataka – fizička osoba čiji se Osobni podaci obrađuju.

2. Principi zaštite podataka
Obećavamo da ćemo se voditi sljedećim principima zaštite podataka:

– Obrada je zakonita, fer, transparentna. Aktivnosti naše obrade imaju zakonitu osnovu. Uvijek uzimamo u obzir Vaša prava prije obrade osobnih podataka. Pružit ćemo Vam informacije u vezi s obradom po zahtjevu.
– Obrada je ograničena svojom svrhom. Aktivnosti naše obrade u skladu su sa svrhom zbog koje su osobni podaci skupljeni.
– Obrada je završena s minimalnim podacima. Mi skupljamo i obrađujemo minimalnu količinu Vaših osobnih podataka potrebnih za bilo koju svrhu.
– Obrada je ograničena vremenskim intervalom. Nećemo čuvati Vaše osobne podatke duže no što je potrebno.
– Učinit ćemo sve kako bi se osigurala točnost podataka.
– Učinit ćemo sve kako bi se osigurao integritet i povjerljivost podataka.

3. Prava nositelja podataka
Nositelj podataka ima sljedeća prava:
– Pravo na informaciju – podrazumijeva da imate pravo znati obrađuju li se Vaši privatni podaci; koji podaci su skupljeni, odakle se dobivaju i zašto se i od strane koga obrađuju.
– Pravo na pristup – podrazumijeva da imate pravo da pristupite podacima skupljenim o Vama i od Vas. To uključuje i pravo na zahtjev i dobivanje kopije skupljenih Vaših osobnih podataka.
– Pravo na ispravku – podrazumijeva da imate pravo da zatražite ispravku ili brisanje Vaših osobnih podataka koji su netočni ili necjeloviti.

– Pravo na brisanje – podrazumijeva da u određenim okolnostima možete zatražiti brisanje Vaših privatnih podataka iz naših zapisa.
– Pravo na ograničavanje obrade – podrazumijeva da ako se određeni uvjeti ispune, imate pravo ograničiti obradu Vaših osobnih podataka.
– Pravo na prigovor na obradu – podrazumijeva da u određenim slučajevima imate pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka, na primjer u slučaju direktnog marketinga.
– Pravo na prigovor na automatsku obradu – podrazumijeva da imate pravo na prigovor na automatsku obradu, uključujući profiliranje; i da ne budete predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi. Ovo pravo možete iskoristiti kada god postoji ishod profiliranja, koji prouzrokuju pravne efekte koji se Vas tiču ili se djelomično odnose na Vas.
– Pravo na prijenos podataka – imate pravo nabaviti Vaše osobne podatke u format koje uređaj može čitati ili ako je to izvodivo, direktan transfer jednog obrađivača na drugi.
– Pravo na podnošenje žalbe – u slučaju da odbijemo Vaš zahtjev, garantiran pravom na pristup, dostavit ćemo Vam razlog zašto se to dogodilo. Ako niste zadovoljni kako se prema Vašem zahtjevu odnosi, molimo Vas da nas kontaktirate.
– Pravo na pomoć nadzornog tijela – podrazumijeva da imate pravo na pomoć od strane nadzornog tijela i pravo na druga pravna sredstva, kao što je zahtjev za naknadu štete.
– Pravo na povlačenje suglasnosti – imate pravo da povučete bilo koju suglasnost na obradu osobnih podataka.

4. Podaci koje skupljamo
Informacije koje ste nam dostavili To može biti Vaša e-mail adresa, ime, prezime, i tako dalje – uglavnom  informacije koje su neophodne kako bismo Vam dostavili novosti iz područja EU fondova i natječaja iz Hrvatske ili kako bismo poboljšali Vaše korisničko
iskustvo. Čuvamo informacije s ciljem da biste mogli komentirati ili obavljati druge aktivnosti na stranici. Ove informacije podrazumijevaju, na primjer, Vaše ime i e-mail adresu. Informacije automatski skupljene o Vama To podrazumijeva informacije koje se automatski skladište putem kolačića ili drugih alata za sesije. Na primjer Vašu IP adresu, povijest pretraživanja i tako dalje. Ove informacije se koriste zbog poboljšanja korisničkog iskustva. Javno dostupne informacije. Možemo sakupiti informacije o Vama koje su javno dostupne.

5. Kako koristimo Vaše privatne podatke
Koristimo Vaše osobne podatke sa ciljem da:
– vas informiramo o aktualnostima u području EU fondova i natječaja ;
– poboljšamo Vaše korisničko iskustvo;
– ispunimo obaveze po zakonu ili ugovoru.
Koristimo Vaše osobne podatke na osnovu legitimnih razloga i/ili uz Vašu suglasnost.
Uz Vaš pristanak obrađujemo Vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
– da šaljemo elektronički glasnik;
– u druge svrhe za koje smo zatražili Vašu suglasnost.
Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo ispunili obavezu koja dolazi iz zakona i/ili koristimo Vaše osobne podatke za opcije koje su predviđene zakonom. Zadržavamo pravo anonimnosti prikupljenih osobnih podataka i upotrebe takvih podataka. Koristit ćemo podatke van okvira Pravilnika samo kada su anonimni. Mogli bismo obraditi Vaše osobne podatke u dodatne svrhe, ali da su u skladu s prvobitnom namjenom za koju su prikupljeni podaci. Da bismo to uradili, osiguravamo:
– veza između svrhe, konteksta i prirode osobnih podataka je pogodna za daljnju obradu;
– daljnja obrada ni na koji način neće nauditi Vašim interesima i
– uvijek bi postojala određena zaštita za obradu.
Obavijestit ćemo Vas o daljoj obradi i svrsi.

6. Tko još može pristupiti Vašim osobnim podacima

Vouk d.o.o. ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika web stranica trećim stranama i štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa.

7. Kako štitimo Vaše podatke
Činimo najbolje da čuvamo Vaše osobne podatke kao sigurne. Koristimo sigurne protokole za komunikaciju i prijenos podataka (kao što je HTTPS). Koristimo se anonimnošću i pseudonimima, gdje je prikladno. Nadgledamo naše sisteme za moguće ranjivosti i napade.
Iako dajemo sve od sebe, mi Vam ne možemo garantirati potpunu sigurnost informacija. Međutim, obećavamo da ćemo obavijestiti nadležne tijela u slučaju kršenja podatka. Također, obavijestit ćemo Vas i ako postoji prijetnja za Vaša prava ili interese. Učinit ćemo sve razumno, kako bismo spriječili kršenja sigurnosti i pružit ćemo pomoć nadležnim tijelima, ako do kršenja dođe.

E-NOVOSTI

BUDITE PRVI OBAVIJEŠTENI O NOVOSTIMA I NATJEČAJIMA

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}