Svrha ovog Poziva u sklopu Grupe 1 je poduprijeti zelenu tranziciju i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu kroz razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti i kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš, poduprijeti digitalizaciju poslovanja s ciljem povećanja produktivnosti poduzeća te boljeg pozicioniranja poduzeća na turističkom tržištu te jačanja otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta te jačanja vještina. Nadalje, svrha Poziva u sklopu Grupe 1 je jačati socijalnu održivost kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama i u konačnici razviti održiv turizam u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu te povećati kvalitetu postojeće turističke ponude što će doprinijeti i teritorijalnoj koheziji.

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma – GRUPA 1

Poziv u okviru Grupe 1 će se usredotočiti na ulaganja poduzetnika u turizmu u ekološki prihvatljive procese i učinkovitost njihovih resursa, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije:

– ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama,
– održive uporabe prirodnih resursa,
– prijelaza na kružno gospodarstvo,
– sprječavanja i suzbijanja onečišćenja okoliša,
– zaštite i obnove biološke raznolikosti i ekosustava.

Predmet ovog poziva
Predmet ovog Poziva u sklopu Grupe 1 je poticanje ulaganja poduzetnika u turizmu, u svim kategorijama Indeksa turističke razvijenosti (ITR), u sljedeće:

a) ugostiteljske objekte za smještaj više dodane vrijednosti iz skupine „Hoteli“ (hotel, hotel baština, difuzni hotel, aparthotel, turističko naselje, lječilišne vrste, hoteli posebnog standarda) i iz skupine „kampovi“ (kamp, glamping) i/ili,
b) dodatni sadržaj ugostiteljskih objekata za smještaj koji se kreira s ciljem pružanja drugih usluga u sklopu ugostiteljskog objekta za smještaj i/ili,
c) turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova koji uvode inovativan sadržaj gdje sve tri kategorije ulaganja uvode procese prihvatljive za okoliš, kružno gospodarstvo, digitalne tehnologije i unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

Rezultat ulaganja po završetku provedbe projekta u godini m u ugostiteljske objekte za smještaj koji se razvrstavaju u kategorije mora biti minimalno kategorija 4 zvjezdice u ITR 1 ili minimalno kategorija 3 zvjezdice u ITR 0,2,3,4.
U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće ugostiteljske objekte za smještaj ako ne dolazi do povećanja smještajnih kapaciteta.
U kategoriji ITR-a 1 potiču se ulaganja u postojeće turističko ugostiteljske objekte zabavnih i tematskih parkova ako ne dolazi do povećanja prihvatnih kapaciteta.

Ukupna bespovratna sredstva: 1.020.000.000,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 2.000.000,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
– Mikro poduzetnici
– Mali poduzetnici
– Srednji poduzetnici
– Veliki poduzetnici

E-NOVOSTI

BUDITE PRVI OBAVIJEŠTENI O NOVOSTIMA I NATJEČAJIMA

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}