hr

Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

Objavil/a Ekipa Vouk

Dne 14. prosinca 2023

Predmet ovog poziva
Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Ukupna bespovratna sredstva: 4.799.920,37 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 26.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
Mikro poduzetnici
Mali poduzetnici
Srednji poduzetnici
Znanstvenoistraživačke institucije
Građani

Prihvatljvi projekti i aktivnosti
Predmet poziva je dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa.

Prihvatljive aktivnosti:

1) Istraživanje (TRL 3-4):
1.1) Izrada prototipa;
1.2) Demonstracija tehničke izvedivosti.

2.) Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

3) Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:
3.1) Analiza tržišta;
3.2) Izrada studije izvedivosti;
3.3) Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);
3.4) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
3.5) Pretraga patenata
3.6) Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva
Ukoliko se tijekom provedbe pokaže da projekt nije izvediv iz tehničko-tehnoloških razloga, prijavitelj nije obavezan provesti predložene aktivnosti.

4) Administrativno vođenje projekta:
4.1) Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

 

Javni razpisi

E-NOVOSTI

BUDITE PRVI OBAVIJEŠTENI O NOVOSTIMA I NATJEČAJIMA

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}