Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20«: »Optimizacija poslovnih procesov v podjetju Vouk d.o.o.«

Podjetje Vouk d.o.o. je na javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20« uspešno pridobilo sofinanciranje za projekt operacije »Optimizacija poslovnih procesov v podjetju Vouk d.o.o.«.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0

Glavni cilji projekta so:

1. Priprava predloga operativnih sprememb procesov za:

– Optimizacija selekcioniranja strank s sistemom notranje kontrole ter standardizacije

– Skrajšanje časa izvedbe storitve

– Optimizacijo načrtovanja storitev

– Analizo ter načrtovanje logističnih poti od komercialne službe, do službe skrbnikov, ter operativne službe

– Obvladovanje nestandardnih ter standardnih delovnih nalogov podjetja

– Digitalizacijo procesov za uspešen prehod v (S) Industrijo 4.0.

– Večjo učinkovitost obvladovanja stroškov

– Boljša učinkovitost pri celostni izvedbi storitev, ter skrajšanje rokov izdelave le teh

2. Prispevati k povečanju energetske ter snovne učinkovitosti in dvigu pozitivnega širšega družbenega vpliva podjetja

3. Izvedba analize poslovnih procesov podjetja s pripravljenim shematskim prikazom vseh poslovnih procesov v podjetju

4. Priprava poročila o predlogih izboljšav v obliki akcijskega načrta

5. Podpora vodstvu in zaposlenim v podjetju pri zagonu izvedbe optimizacije poslovnih procesov

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}