Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

Namen kredita je podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo, zagotoviti hitro in ugodno financiranje. Glavni cilji razpisa so omogočiti dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ohranitev poslovanja podjetij in ohranjanje delovnih mest.

P7E 2023 Krizno-likvidnostni kredit

Namen razpisa:

-hitri in ugodni povratni viri financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja
-likvidnostno financiranje podjetij, ki so utrpela gospodarsko škodo obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize

Upravičenci:

-Mikro, mala in srednje velika podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge in zavodi, socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu),
-podjetje mora biti ustanovljeno pred 1.1.2022,
-podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas (na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge),
-letni strošek energije je v letu 2022 znašal 0,5% glede na čiste prihodke od prodaje.

Kreditni pogoji:

-Višina financiranja: od 15.000 EUR do 100.000 EUR (višina kredita ne sme presegati 30% od vrednosti čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022),
-kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta,

Ročnost kredita:
– 2 do 5 let za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR,
– 2 do 7 let za kredite 50.001 EUR do 100.000 EUR,

-moratorij: od 1 do 6 mesecev (možnost podaljšanja do največ 24 mesecev),
-obrestna mera: letna fiksna 2,6%,
zavarovanje kredita:
– 8 menic za kredit od 15.000 EUR do 50.000 EUR,
– Osebno poroštvo za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR: 8 menic osebnega poroka, ki je lastnik podjetja in ima nepremično premoženje za zavarovanje kredita v razmerju 1:1 (razmerje med zneskom kredita in vrednostjo neobremenjenega nepremičnega premoženja).
brez stroškov odobritve in brez stroškov vodenja kredita.

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}