Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

Namen in cilj javnega poziva je omogočiti izvedbo »celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka ( v nadaljevanju : LCA analiza)«.

REVAV-15 Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Razpisovalec:  Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 17.9.2021

Rok za oddajo: 31.3.2023

Višina sofinanciranja: do 60%

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen in cilj javnega poziva je omogočiti izvedbo »celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka ( v nadaljevanju : LCA analiza)«.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD1 .

 

UPRAVIČENCI

Vavčer je na voljo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

 

UPRAVIČENI STROŠKI  

– upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize

(Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške. Strošek DDV ni upravičen strošek.)

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

– Višina subvencije se giba od 3.000,00 do največ 9.999,99 evrov, odvisno od višine upravičenih stroškov.

– Maksimalno 60% sofinanciranje (shema de minimis)

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}