Storitve

Javni razpisi

Podpora raziskovalnih in razvojnih projektov

Finančno svetovanje

Iskanje optimalnih finančnih virov

Financiranje

Financiranje investicij in obratnega kapitala

Poslovno svetovanje

Priprava poslovnih načrtov

Sl
Hr

slo / Vavčer

REVAV-15 Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)

Objavil/a Ekipa Vouk

Dne 25. novembra 2022

Razpisovalec:  Slovenski podjetniški sklad

Datum objave: 17.9.2021

Rok za oddajo: 31.3.2023

Višina sofinanciranja: do 60%

 

NAMEN IN CILJ JAVNEGA RAZPISA

Namen in cilj javnega poziva je omogočiti izvedbo »celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka ( v nadaljevanju : LCA analiza)«.

 

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD1 .

 

UPRAVIČENCI

Vavčer je na voljo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

 

UPRAVIČENI STROŠKI  

– upravičeni stroški zunanjega izvajalca za izvedbo LCA analize

(Stroški izobraževanj, delavnic, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške. Strošek DDV ni upravičen strošek.)

 

VIŠINA SOFINANCIRANJA

– Višina subvencije se giba od 3.000,00 do največ 9.999,99 evrov, odvisno od višine upravičenih stroškov.

– Maksimalno 60% sofinanciranje (shema de minimis)

Javni razpisi

E-novice

Bodite prvi obveščeni o novostih in razpisih

Hvala za prijavo.

{{ errors.agreement }}